Bird Community
Ride Grants

Tilby miljøvennlige turer til frivillige organisasjoner som betjener deres kommunitet.

Gode formål, miljøvennlig transport.

Bird Community Ride Grants tilbyr miljøvennlig mikromobilitet transport
til frivillige organisasjoner som bidrar til et bedre hverdag for lokalsamfunn. 

Søk om støtte i dag

Du kan søke om støtte hvis du er en veldedige organisasjon, frivillig organisasjon, interesseorganisasjon eller ideelle organisasjon.

Personvern Policy

Personopplysninger gitt i forbindelse med søknaden vil gjelde under Birds personvern policy tilgjengelig på bird.co/privacy.

This is a dialog window which overlays the main content of the page. The modal begins with a heading 5 called "Rethink urban mobility". Pressing the Close Modal button at the bottom of the modal will close the modal.
Rethink urban mobility

Stay informed with bi-weekly industry updates and insights.