Klimavennlig transport for alle

Birds oppdrag er å skape en mer levelig fremtid ved å redusere bilturer, trafikk og karbonutslipp.

Globalt var delingstjenestene våre for elsparkesykler klimanøytrale i 2020, og vi tar hele livssyklusen i betraktning for å realisere oppdraget på en ansvarlig måte.

FNs Global Compact

Bird er stolte over å være den første mikromobilitetsleverandøren som undertegner FNs Global Compact, et verdensomspennende initiativ som oppmuntrer bedrifter til å «tilpasse strategier og operasjoner med universelle prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

alt=""

En grønn livssyklus

Sunnere byer begynner med bærekraftig mobilitet. Derfor fokuserer vi på en grønn livssyklus – måle, unngå og redusere samt kompensere – for å gjøre visjonen vår til virkelighet.

Måling av klimapåvirkningen vår

For å kunne måle utslippene våre nøyaktig jobbet vi med CEA Consulting og en uavhengig konsulent fra National Renewable Energy Laboratory for å spore den totale miljøpåvirkningen til elsparkesyklene våre fra produksjon til endt levetid.

Deretter sammenlignet vi estimatene fra livssyklusanalysen vår med de fra en lignende uavhengig øvelse utført av International Transport Forum.

LCA-beregningene våre ble delt opp i to utslippskomponenter:

  • Drivhusgassene knyttet til produksjon, frakt, henting, avlevering og resirkulering av Bird-kjøretøy
  • Total direkte energi (i megawattimer) brukt til å lade flåten vår globalt

alt=""

Unngå og redusere utslippene våre

Vi fokuserer på å unngå at utslipp starter, og reduserer utslippene våre der det er uunngåelig.

Kompenserer for en positiv arv

Ved hjelp fra vår partner 3Degrees har Bird kompensert for alle klimagassutslipp knyttet til delingstjenesten vår for elsparkesykler i 2020. Dette inkluderer alle utslipp fra innhenting, lading og omdistribusjon av kjøretøyene våre, samt de beste estimatene våre for de som relaterer til produksjon, frakt og resirkulering. Karbonkompensasjonene våre er tredjepartsverifiserte ved hjelp av internasjonalt anerkjente standarder.
Bird er forpliktet til å fremme FNs bærekraftsmål. Spesielt har vi som mål å fremme mål 9, 11, 12 og 13 direkte.

Climate Action
Responsible Consumption and production
Sustainable cities and communities
Industry, innovation and infrastructure

Birds økoflåte

Hos Bird er en viktig komponent for å være klimavennlig hvordan vi designer og utvikler kjøretøyene våre. Kjøretøyene våre er designet internt for å være bransjens mest holdbare og mest bærekraftige. Vi gjør dette ved å:

  • Fokusere på holdbarhet og batterilevetid

    Vi er en av de eneste mikromobilitetsoperatørene som utvikler og produserer kjøretøyene våre internt. Det betyr at vi kan utføre grundig testing og innovere på nye batteriformer. B2-kjøretøyet vårt har batteriet med lengst varighet, overvåkes i sanntid av et batteristyringssystem (BMS), og er det eneste IP-68-sertifiserte batteriet på veiene.

  • Second-life-applikasjoner og materialgjenvinning

    Vi samarbeider med organisasjoner som holder så mye som 95 % av de jernholdige og ikke-jernholdige materialene samt 86 % av ee-avfallskomponentene våre unna søppelfyllinger.

alt=""

Omlegging av bilturer

Ved å hjelpe lokalsamfunn med å bygge bærekraftige transportvaner, reduserer vi mengden karbonutslipp og trafikkbelastning over hele kloden.

alt=""

Bruker dataene våre til å informere bærekraftig infrastruktur

Vi analyserer dataene våre for å forstå hvordan og hvor folk bruker Birds for å komme seg rundt, og bruker denne innsikten til å forsvare en beskyttet infrastruktur for sykkelfelt for å gjøre bærekraftig transport tryggere for alle.