Trải nghiệm tại Bird.

Bird hợp tác với các thành phố trên toàn cầu để xây dựng những chương trình nhằm phát huy tối đa tác động tích cực của việc di chuyển bằng phương tiện cỡ nhỏ.

Giá trị của chúng tôi

alt=""

Tạo nên cộng đồng

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc cải thiện hoạt động đi lại ở các thành phố trên toàn cầu.

alt=""

Tôn vinh sự đa dạng

Chúng tôi tìm kiếm những góc nhìn còn thiếu và tận dụng xuất thân đa dạng của nhân sự.

alt=""

Thúc đẩy tác động

Chúng tôi tập trung vào những kết quả giúp chúng tôi đến gần hơn với sứ mệnh của mình, vì tất cả mọi người.

alt=""

Đón nhận sự đồng hành

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các ý tưởng và không ngại học hỏi từ sai lầm.

Các nhóm hỗ trợ người lao động

Chúng tôi khuyến khích tinh thần hòa nhập thông qua các nhóm hỗ trợ người lao động (ERG). Các ERG của chúng tôi là đối tác chiến lược của doanh nghiệp, giúp tăng cường nhận thức và vận động về các vấn đề mà nhóm của chúng tôi coi trọng cũng như giúp định hướng cho các sáng kiến đa dạng của công ty trong hoạt động tuyển dụng, lãnh đạo, phát triển sản phẩm và tiếp cận cộng đồng.

Nhóm sứ mệnh văn hóa

Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm thông qua Nhóm sứ mệnh văn hóa, một nhóm đa ngành chuyên xây dựng văn hóa dân chủ, hợp tác, dựa trên các giá trị, sáng kiến và chiến lược của Bird.

Tiếp cận cộng đồng

Cộng đồng là giá trị cốt lõi của chúng tôi tại Bird. Cộng đồng truyền cảm hứng cho chúng tôi mỗi ngày để xây dựng một dịch vụ trao quyền và nâng đỡ cho mọi người, bất kể họ có sử dụng phương tiện của Bird hay không.

Hợp tác với chúng tôi

Nếu bạn là một viên chức thành phố và muốn hợp tác với Bird, hãy liên hệ để bắt đầu trò chuyện.

"(Bắt buộc)" indicates required fields

Thành phố