Livet på Bird.

Bird samarbetar med städer över hela världen för att utveckla program som maximerar den positiva effekten av mikromobilitet.

Våra värderingar

alt=""

Skapa gemenskap

Vi bryr oss djupt om att förbättra mobiliteten i städer över hela världen.

alt=""

Omfamna mångfald

Vi söker det saknade perspektivet och utnyttjar våra olika bakgrunder.

alt=""

Driver på inverkan

Vi fokuserar på resultat som gör att vårt uppdrag hamnar inom räckhåll, för alla.

alt=""

Får med oss andra

Vi välkomnar alla idéer och är inte rädda för att lära oss av ett misstag.

Medarbetarresursgrupper

Vi uppmuntrar tillhörighet genom våra medarbetarresursgrupper. Våra medarbetarresursgrupper är strategiska partners till verksamheten, skapar medvetenhet och opinionsbildning kring de frågor som vårt team värderar och hjälper till att vägleda vårt företags mångfaldsinitiativ inom rekrytering, ledarskap, produktutveckling och gemenskap.

Kulturuppdragsteam

Vi tar ansvar för oss själva genom vårt kulturuppdragsteam, en tvärfunktionell grupp dedikerad till att hålla oss själva ansvariga genom vårt kulturuppdragsteam, en tvärfunktionell grupp dedikerad till att bygga en demokratisk, samarbetskultur baserad på Birds värderingar, initiativ och strategier.

Gemenskap som sträcker ut handen

Gemenskap är ett kärnvärde för oss på Bird. Gemenskap inspirerar oss varje dag att bygga en tjänst som stärker och lyfter människor, oavsett om de kör Bird eller inte.

Samarbeta med oss

Om du är en kommunal tjänsteman och vill samarbeta med Bird kan du kontakta oss för att starta konversationen.

City